Evolv VirtualRehab

 • Evolv VirtualRehab je CE známkou označená platforma pre fyzickú rehabilitáciu, ktorá rozširuje tradičné terapeutické postupy, zlepšuje procesy motorickej rehabilitácie tým, že terapiu robí pútavou a prístupnou.
 • Systém používa hardvér na snímanie pohybu s prenosom virtuálnej rehabilitácie pacientom so všetkými stupňami postihnutia pomocou opakujúcich sa hre podobných a na úlohy zameraných aktivít, s možnosťou používania v celom procese starostlivosti od nemocnice až po domov.
 • Naše riešenie umožňuje sledovanie funkčnosti horných a dolných končatín pomocou vzdialeného vyhodnocovania rehabilitácie, kontrolovanie výsledkov bez ohľadu na to, kde sa pacient nachádza.
 • Evolv VirtualRehab rieši dve hlavné prekážky úspešného motorického zotavenia: dostupnosť rehabilitácie a dodržiavanie terapie.

Medzi úspešne liečené stavy pomocou tejto inovatívnej platformy patria:

 • Získané poranenia mozgu
 • Neurodegeneratívne ochorenia
 • Neuromuskulárne poruchy
 • Muskuloskeletálne ochorenia
 • Geriatrická starostlivosť

Zameranie terapie:

 • Hrubá motorika
 • Jemná motorika
 • Kognitívne funkcie
 • Reč
 • Priestorová orientácia

Cieľom je, aby ľudia zaujali aktívny postoj k svojej rehabilitácii.

NEXTmed, s. r. o. | Pri Hrubej lúke 1, 841 02 Bratislava | IČO: 46 256 784 | IČ DPH: SK2023302402 | tel. 0948 434 742 | objednávky: e-mail objednavky@nextmed.sk