oximeter I

Prstový pulzný oximeter AEON Technology A310

  • 2-farebný OLED displej s nastaviteľným jasom
  • 6 režimov zobrazenia
  • Vizuálna a zvuková signalizácia
  • Stabilizátor proti otrasom (anti-shaking)
  • Odolnosť displeja IP22 proti kvapkajúcej vode

Funkcie :

  • meria saturáciu hemoglobínu kyslíkom a tepovú frekvenciu
  • ukazovateľ perfúzneho indexu (miera prívod okysličenej krvi do prsta)

Meranie saturácie krvi kyslíkom (SpO2):

Bežná kyslíková saturácia sa pohybuje u dospelého človeka medzi 95 až 100%. V prípade namerania hodnôt nižších ako 90% ide už o hodnoty podozrivé, pod 80% štandardne značí zlyhávanie dýchacej sústavy.

Rozsah merania: 35 až 100%
Rozlíšenie: 1%
Odchýlka merania: ± 2% (70-100%), ≤ 7% nešpecifikované
Rozsah alarmu: 50 ~ 100%

oximeter II

Meranie tepovej frekvencie:

Počet „úderov“ srdca (stlačenie srdca a vytlačenie krvi zo srdca do ciev), ktoré zaznamenáme za jednu minútu.

Rozsah merania: 30 až 250 BPM
Rozlíšenie: 1 BPM
Odchýlka merania: ± 2 BPM
Rozsah alarmu: 30 ~ 250 BPM

Perfúzny index:

Perfúzny index sa bežne pohybuje v rozmedzí 1 až 20%, čo v praxi znamená, že napríklad nameranie hodnoty 7 ukazuje, že každý srdcový pulz privádza do prsta 7% novej čerstvo okysličenej krvi v porovnaní s celkovým množstvom krvi v prste.

Rozsah merania: 0 až 20%
Rozlíšenie: 0,1%
Odchýlka merania: 0,1% (0-1%)
                                 1% (1-20%)

rozmery: 62x34x31mm
váha: 50g (vrátane batérií)
príslušenstvo: šnúrka na krk, 2x AAA batérie, manuál

NEXTMED, s. r. o. | Pri Hrubej lúke 1, 841 02 Bratislava | IČO: 46 256 784 | IČ DPH: SK2023302402 | tel. 0948 434 742 | objednávky: e-mail objednavky@nextmed.sk