PHYSIODYN-Expert (3. vydanie)

Profesionálna elektroliečba a diagnostika pre nemocnice, rehabilitačné a fyzioterapeutické centrá.
 • Značka: PHYSIOMED

Profesionálna elektroliečba a diagnostika pre nemocnice, rehabilitačné a fyzioterapeutické centrá

Vlastnosti elektroliečby

 • dvojkanálová elektroliečba vrátane 21 prúdov
 • Striedavá a simultánna stimulácia
 • Liečba spasticity podľa Hufschmidtovi alebo Jantschovi
 • Manuálny uvoľňovací kľúč pre núdzové vypnutie alebo úmyselné cvičenia (voliteľné)
 • Upozornenie v prípade prekročenia intenzity
 • Aplikácia vákua s PHYSIOVAC-Expert (voliteľné)

Nízkofrekvenčné prúdy:

 • G (galvanizácia)
 • GMC (galvanizácia mikroprúdom)
 • DF (Diadynamický prúd diphasé fixe)
 • MF (Diadynamický prúd monophase fixe)
 • CP (Diadynamický prúd modulé en courtes périodes)
 • LP (diadynamický prúd modulé en longues périodes)
 • UR (ultra stimulačný prúd podľa Träberta)
 • HV (vysokonapäťový prúd)
 • TENS (transkutánna elektrická nervová stimulácia)
 • MENS (elektrická nervová stimulácia mikroprúdom)
 • IG 30 (Pulzná galvanizácia 30)
 • IG 50 (Pulzná galvanizácia 50)
 • FM (frekvenčne modulovaný prúd)
 • STOCH (Stochastický prúd)
 • FaS (Faradic nárazový prúd)
 • HVS (aktuálny režim s vysokonapäťovou stimulačnou charakteristikou)
 • T/R (impulzy s nastaviteľnými parametrami)

Stredne frekvenčné prúdy:

 • IF (klasický interferenčný prúd)
 • AMF (bipolárny interferenčný prúd)
 • MT (stredne frekvenčná stimulácia svalov)
 • KOTS (ruská stimulácia)

Diagnostika

 • Faradický test excitability
 • Stredne frekvenčný test (Lange)
 • Ubytovací kvocient
 • Reobáza/chronaxia
 • I/T krivka (s grafickou vizualizáciou profilu krivky)
 • I/T krivka – rýchly test

Hlavné znaky

 • Dokonalé vedenie užívateľa vďaka kombinácii 7“ dotykovej obrazovky a PHYSIOMED ovládania jedným tlačidlom
 • Komplexný prehľad parametrov terapie vrátane všetkých časovačov terapie
 • Liečebný index s rozsiahlymi návrhmi terapie a dávkovania, obrázkami liečby a inteligentnými funkciami filtrovania podľa oblasti tela, požadovaného terapeutického účinku alebo podľa abecedy pre rýchle vyhľadanie požadovaného návrhu liečby
 • Ľahko použiteľné a rozsiahle pamäťové menu s kokteilom a funkciou histórie
 • Multifunkčné ovládanie intenzity umožňujúce rýchle zníženie intenzity a rýchle prepínanie medzi kanálmi
 • Logické farebné označenie príslušenstva elektroliečby a vákuovej aplikácie pre rýchle a presné priradenie kanálov a polarity
 • Slot na SD kartu pre aktualizácie produktu

Nové používateľské rozhranie – pre super rýchlu a prehľadnú prácu

Liečebný index s filtračnými funkciami – na základe oblasti tela, požadovaného terapeutického účinku alebo podľa abecedy pre rýchle vyhľadanie požadovaného návrhu liečby

Užívateľské vedenie a prehľad - Dokonalé užívateľské vedenie prostredníctvom kombinácie 7″ dotykovej obrazovky a PHYSIOMED ovládania jedným tlačidlom pre komplexný prehľad parametrov terapie vrátane všetkých časovačov terapie; multifunkčné ovládanie intenzity umožňujúce rýchle zníženie intenzity a rýchle prepínanie medzi kanálmi

Obľúbené menu - umožňuje pôsobivo jednoduché ukladanie a vyvolávanie najpopulárnejších aplikácií - len dva kliknutia k terapii!

Pamäťové menu - Ľahko použiteľné a rozsiahle pamäťové menu s koktailovou funkciou a funkciou histórie

I/T krivka - s grafickou vizualizáciou profilu krivky

Výstrahy - Výstrahy v prípade prekročenia intenzity

Farebné kódovanie - Logické farebné kódovanie príslušenstva elektroliečby a vákuovej aplikácie pre rýchle a presné priradenie kanálov a polarity

Možnosť terapie liečba spasticity - Základný princíp špeciálnych elektroliečebných metód napr. pre spastickú detskú mozgovú obrnu, kŕče po apoplektickom infarkte a kŕče adduktorov je stimulácia orgánov Golgiho šľachy, ktorá je zase zameraná na inhibíciu svalovej spasticity na úrovni kostnej drene. Priamo po inhibícii postihnutého svalu sa v druhom okruhu stimulujú antagonistické svaly.

Čisté prúdy

Pomerne veľa elektroliečebných prístrojov dnes už nevyžaruje stimulačné prúdy v podobe, v akej je opísaná v učebných príručkách a na ktorých je osvedčená účinná elektroliečba. Namiesto toho – a v mnohých prípadoch kvôli úspore nákladov – sa používajú podobné, ale nie identické tvary kriviek. Nikto presne nevie, či tieto spôsobujú požadované účinky v tkanive rovnako ako pôvodné prúdy. Namiesto strednofrekvenčných prúdov vznikajú napríklad nízkofrekvenčné a naopak. Pri priamom porovnaní je často cítiť rozdiel medzi „skutočnými“ a „podobnými“ prúdmi, ale je viditeľný až pri pohľade na krivky prúdu na osciloskope. Môžeme nájsť galvanické prúdy so špičkami, skreslené namiesto harmonických sínusových kriviek alebo dokonca deformované obálky diadynamických prúdov.

PHYSIOMED sa pevne dištancuje od tohto trendu kompromitovania terapeutického úspechu len za účelom maximalizácie zisku. Prístroje PHYSIOMED preto dodávajú iba „čisté“ prúdy. To vysvetľuje aj často počúvaný názor kompetentných užívateľov elektroliečby, že pri použití rovnakých parametrov dosahujú s prístrojmi PHYSIOMED lepšie terapeutické výsledky ako s inými prístrojmi stimulačného prúdu.

Informácie o terapii

Elektroliečba je dôležitým prvkom fyzikálnej terapie. Súčasná stimulácia ošetrí tkanivo pomocou elektród (doskové elektródy, vákuové elektródy, adhezívne elektródy) na vybraných miestach. V závislosti od aktuálneho režimu a výberu parametrov (napríklad forma impulzu, trvanie impulzu, čas pauzy, frekvencia, intenzita) môže mať stimulačný prúd významné účinky v nasledujúcich oblastiach liečby:

 • Muskuloskeletálna bolesť
 • Venózna nedostatočnosť/vredy
 • Dekubity
 • Posilňovanie svalov
 • Ionoforéza

Podľa ich generovania a špecifického spôsobu ošetrenia tkaniva možno urobiť nasledujúce klasifikácie rôznych stimulačných prúdov:

 • Strednofrekvenčný prúd: Ide o striedavý prúd, ktorý pochádza zo superpozície základnej frekvencie (2-9,5 kHz) a modulačnej frekvencie (0-250 Hz). K tejto superpozícii dochádza už v rámci zariadenia s prúdom AMF (amplitúdovo modulovaný strednofrekvenčný prúd), ako aj so strednofrekvenčnými prúdmi na stimuláciu svalov (MT a KOTS). Predtým modulovaný prúd môže byť preto aplikovaný iba cez dve elektródy na pacienta. Pri klasickom interferenčnom prúde IF však superpozícia dodáva obe frekvencie, keď sa dostane do tkaniva pacienta, z tohto dôvodu je nevyhnutné pri liečbe vždy aplikovať štyri elektródy. Vysoká terapeutická účinnosť strednofrekvenčného prúdu sa dosahuje minimálnym podráždením pokožky so širokým prienikom a je pacientmi lepšie akceptovaný.
 • Impulzný prúd s frekvenciami pod 1000 Hz je klasifikovaný ako nízkofrekvenčný prúd. S rôznymi nízkofrekvenčnými prúdmi DF, MF, CP, LP (diadynamický prúd) UR (ultra stimulačný prúd), HV (vysokonapäťový prúd), FaS (Faradic nárazový prúd), TENS (jednofázový alebo dvojfázový obdĺžnikový impulz) a T/ R (exponenciálny prúd) pokrýva celý rozsah použitia. Na rozdiel od strednofrekvenčného prúdu možno na liečbu periférnej paralýzy použiť aj nízkofrekvenčný prúd.
 • Galvanický prúd (B) je jednosmerný prúd, takže tkanivom preteká konštantný energetický prúd. Galvanický prúd bude primárne slúžiť na stimuláciu prietoku krvi a zníženie bolesti, ako aj ionizáciu (difúziu liečiv do tkaniva pomocou prúdu).

Vybrané prípady použitia

Elektroterapia je prospešná v širokom spektre aplikácií, vrátane, ale nie výlučne:

 • Artróza (kolenný kĺb)
 • Chondropathia patellae
 • Kĺbový výpotok
 • Radikulárny syndróm
 • Spondylitis ankylosans
 • CRPS štádium I a II
 • Epikondylopatia
 • Bolestivý syndróm, pooperačný
 • Liečba spasticity podľa Hufschmidta/Jantscha
 • Poranenie krčnej chrbtice
Menu